Sale!

Hikam Ibnu Ato’illah mp3 Lengkap – Baba Ismail Sepanjang

RM150.00 RM100.00

Mp3 disyarahkan oleh Baba Islmail sepanjang

 

SKU: 56790001 Categories: ,

Description

Kitab Al-Hikam (arti bahasanya adalah jamak dari hikmah) adalah karya seorang Syaikh Ibnu Ato’illah assakandari

Salah satu kitab tasawuf yang masyhur dan banyak dipelajari oleh berbagai kalangan adalah kitab Hikam karangan Ibnu Athaillah as-Sakandari. Kitab ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para ulama hingga sekarang, sehingga banyak para ulama yang mensyarah kitab tersebut.
Dalam bulan puasa ini, di LPI MUDI Mesjid Raya, kitab yang dikaji pada pengajian ba’da shubuh adalah syarah al-Hikam Ghaits al-Mawahib karangan Ibnu Abbad an-Nafri ar-Raundi. Namun kali ini di isi oleh anak tertua Abu MUDIAbi Zahrul Mubarak yang lebih dikenal oleh santri MUDI dengan panggilan Abi.
Pengajian bersama Abi Zahrul bisa di ikuti secara langsung ba’da shubuh selama Ramadhan ini di halaman http://alhikam.mudimesra.com. Sedangkan untuk siaran ulang bisa di ikuti di http://radio.mudimesra.com.

Kami berusaha mengumpulkan beberapa link donwload untuk beberapa syarah kitab Hikam. Berikut ini beberapa link donwload file pdf bagi beberapa syarah Kitab Hikam yang sudah kami temukan. In Sya Allah akan terus kami tambahkan ketika kami temukan file pdf baru bagi syarah-syarah Hikam yang lainnya.

  1. غيث المواهب العالية فى شرح الحكم العطائية – ابن عباد النفزي  Ghaitsu al-Mawahib al-Aliyah fi Syarh Hikam Athaiyah, Syarah Hikam karangan Ibnu Abbad an-Nafri ar- Rundi (733-792 H/1333-1390 M). Kitab beliau bernama Ghaits Mawahib ‘Aliyah fi Syarh Hikam Athaillah. Cetakan Markaz Ahram, Kairo, Cetakan I, tahun 1988 ,
  2. Syarah Hikam karangan Syeikh Abdullah bin Hijazi asy-Syarqawi (Cetakan Dar Ihya Kutub Arabiyah Isa Halabi tahun 1920. Di tengahnya adalah Syarah Ibnu Abbad yang telah kami sebutkan pada no. I.
  3. إيقاظ الهمم فى شرح الحكم –  ابن عجيبة الحسنى  Iqadhul Himam karangan Syeikh Ahmad bin Muhammad bin Ajibah al-Hasani(1162-1224 H/1748-1809 H).  Cet. Dar Ma’arif, Kairo
  4.  تنبيه ذوى الهمم فى شرح الحكم العطائية – الشيخ زروق Syarah Hikam karangan Syeikh Ahmad bin Ahmad bin Isa al-Burnusi az-Zaruq Syeikh al-Maliki  (846-899 H). Tahqiq Syeikh Abdul Halim Mahmud Cet. Dar Sya’b, Kairo.
  5. شرح الحكم العطائية – محمد حياة السندى Syarah Hikam ‘Athaillah karangan Syeikh Huhammad Hayah as-Sindi al-Madani (w.1163 H)Cet. Maktabah Ma’arif, thn 2010 Tahqiq Syeikh Nizar Hammadi.
  6.  Talkhis al-Hikam Syarah Hikam karangan Syeikh Nuruddin al-Birifkani
  7. Syarah wa Tahlil Hikam karangan Syeikh Said Ramadhan al-Buthi.   
  8.  الأذواق النقشبندية فى شرح الحكم العطائية – محمد باسم دهان al-Azwaq an-Naqsyabandiyah fi Syarh Hikam al-Athaiyah karangan Syeikh Muhammad Basam HDahan salah satu ulama Negri Suriah saat ini.
  9. كشف الغطاء شرح وترتيب ونظم حكم karangan Syeikh Muhammad Khalil al-Khatib

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hikam Ibnu Ato’illah mp3 Lengkap – Baba Ismail Sepanjang”

Your email address will not be published. Required fields are marked *